Vuxen HLR

HJÄRT- LUNGRÄDDNING, HLR, VUXEN MED HJÄRTSTARTARE

Syftet är att varje deltagare efter kursen ska känna sig säker på hur man undersöker livstecken hos en vuxen person och hur man utför HLR på ett effektivt och kvalitativt sätt. Genom att utföra HLR av hög kvalitet så hjälper du hjärtat att pumpa runt blodet manuellt i kroppen och på så vis minimeras risken för skador p.g.a. syrebrist i väntan på ambulans eller hjärtstartare. Deltagarna får även kunskap i att skapa fri luftväg och hur man undanröjer andningshinder. Varje deltagare ska dessutom kunna hantera en hjärtstartare, vi tränar på en adapter som ger samma instruktioner och ser likadan ut som en riktig hjärtstartare.

Tidsåtgång max tre timmar, max åtta personer.

Kontakta oss