Lär dig mer

Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv, livräddande att följa den!

Varningssignaler och tidigt larm -för att förhindra hjärtstopp

Tidig HLR  -för att vinna tid

Tidig defibrillering -för att starta hjärtat

Vård efter hjärtstopp -för att bevara god livskvalitet