En hjärtsäker zon

Allt fler företag och föreningar efterfrågar hjärtsäkra arbetsplatser. I september 2015 lanserade SIS en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att standarden skall kvalitetssäkra användandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Ju fler företag, myndigheter och kommuner som registrerar en hjärtsäker zon, som utbildar sin personal i HLR och införskaffar en hjärtstartare, desto fler liv kommer att kunna räddas. En person som har gått en kurs gällande hantering av hjärtstartare agerar snabbare, och därmed ökar chansen att kunna rädda den drabbade. Varje minut är värdefull.

En hjärtsäker zon innebär att:

  • Det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112.
  • Det finns kompetens i hjärt- lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in.
  • All personal ska veta var hjärtstartaren finns och kunna hantera den.
  • Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder.
  • Hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister.

Jag kan hjälpa er att skapa en Hjärtsäker zon.

Kontakta oss