Barn HLR

HJÄRT- LUNGRÄDDNING, HLR, BARN MED HJÄRTSTARTARE

Varje deltagare ska efter kursen känna sig säker i hur man undersöker livstecken på barn och hur man utför HLR på ett effektivt och kvalitativt sätt beroende på barnets ålder. Genom att utföra HLR av hög kvalitet så hjälper du hjärtat att pumpa runt blodet manuellt i kroppen och på så vis minimeras risken för skador p.g.a. syrebrist i väntan på ambulans eller hjärtstartare.  Deltagarna får även kunskap i hur man skapar fri luftväg och hur man undanröjer andningshinder.

Varje deltagare ska dessutom kunna hantera en hjärtstartare, vi tränar på en adapter som ger samma instruktioner och ser likadan ut som en riktig hjärtstartare.

Tidsåtgång max tre timmar, max åtta personer.

Kontakta oss